Apostolische Kerk

Zoek
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom in de Naam van Jezus Christus!
U bent op de site van de Apostolische Kerk in Den Haag.

Onze diensten zijn op zondag tussen 10:00 en 12:00.
Ons adres vindt u op onze contact pagina.

Wij zijn een multiculturele kerk die het Bijbelse evangelie verkondigt zoals de apostelen dat deden. Wij geloven in maar 1 God, de Heer Jezus Christus. Onze missie is het verkondigen van het evangelie in onze omgeving, en het ondersteunen en opbouwen van de gelovigen in de kerk. Onze visie is samen te vatten met de woorden van Jezus en Petrus uit de Bijbel:

Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage.En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. (Uit Lukas 24:46-47)


En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. (Handelingen 2:38)

En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.
(Matt 16:18)


Ik hoop dat u een kijkje neemt op onze site.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben,
neemt dan contact op met de pastor via het
contactformulier.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu