Al deze boeken zijn te bestellen via de contactpagina van de Apostolische Kerk.  Je kunt de boeken ook direct online bestellen door op het boek van je keuze te klikken en je order te plaatsen. Ter informatie: Door de auteur, broeder Paul Thomas, wordt geen geld verdiend op deze boeken.

De kleine marge per boek (ongeveer een euro) gaat geheel naar de distributie en productie van nieuwe boeken. Voor groepen en kerken is er de mogelijkheid boeken af te nemen per 20 stuks tegen kostprijs plus verzendkosten. Dat betekent een korting van 70% op de online prijs. Let op: Voor mensen die serieus geïnteresseerd zijn:  indien u met mij contact opneemt stuur ik u gratis een kopie toe van een boek naar keuze.

publicaties

WHO ARE YOU LORD? – A SOMALI ENCOUNTERS CHRIST

Beginning in a boarding school in India, this is the story of a young Somali who encountered Christ in a way that was to profoundly impact and transform his life. Who are you Lord? is the denouement of a twenty-four year spiritual trek across countries as diverse as India, Norway and Ethiopia. In developing his theological arguments, the author draws on fields as diverse as sociology, education, science and philosophy.

This book portrays the contemporary status of Western Christianity through the lens of a Somali convert.  In affirming the salvific truths of the Bible, some of the questions it grapples with include:
– Is science commensurate with faith?
– Can civil religion function as a viable alternative to genuine Biblical faith?
– Is God still supernaturally interacting with people in the 21st century?

lord from heaven

THE SECOND MAN, THE LORD FROM HEAVEN

The central thesis of this book is: did God robe Himself in earthly human flesh or did He come in His own heavenly flesh?
The belief that Christ’s flesh is heavenly will be shown to be a bedrock teaching in the Bible.

Conversely, to believe that Jesus assumed human flesh – having its origin in the lowly dust – leaves one with a distorted view of the identity of the One True God in Christ and, sadly, a diminished view of His resplendent glory. It will be argued that a wrong understanding of the Word made flesh (John 1:14) doctrine (Christology) impacts negatively on a series of other foundational doctrines in the Bible among which are baptism in Jesus name and the Lord’s Supper

baptism

BE BAPTIZED IN JESUS NAME – THE ROLE OF WATER IN SALVATION

Dit boek bespreekt de noodzaak van de waterdoop in de naam van Jezus Christus. De rol van water in de verlossing van de mens komt aan de orde. De Bijbel laat zien dat water een mysterieuze substantie is die een rol heeft in zowel het leven als in de dood. Jezus Zelf is heel duidelijk over het belang van de nieuwe geboorte door water en Geest (Joh. 3:5).
Dit boek stelt ook dogma van de drie-eenheid aan de orde en de koppeling ervan aan Matt 28:19.

De auteur wijst erop dat God de Vader Zelf is geopenbaard in vlees als Jezus Christus, en dat die naam alleen voldoende is voor onze eeuwige zekerheid (Joh 8:24, Hand 4:12).

holiness

UNDERSTANDING HOLINESS – HOLINESS AND DRESS

What is holiness and does it impact upon what we choose to wear? What were some of the factors that led to a deterioration in modesty and a concomitant “sexualisation” in dress standards, particularly in relation to women’s dress in the late 20th century?

These and other questions are explored in this book from within a Biblical framework.